Bemiddeling te Hasselt, Limburg

Bemiddeling

SCHEIDINGSBEMIDDELING

Bij een SCHEIDINGSBEMIDDELING is het de bedoeling dat over alle onderdelen van de vermogensrechtelijke en familierechtelijke overeenkomst een akkoord wordt bereikt. Vervolgens wordt er een verzoekschrift ingediend bij de Familierechtbank om een Echtscheiding met Onderlinge Toestemming te bekomen.

OUDERSCHAPSBEMIDDELING

Bij een OUDERSCHAPSBEMIDDELING worden er afspraken gemaakt rond het gezag, de verblijfsregeling, de kostenregeling, de onderhoudsbijdrage ed. van de kinderen. Deze overeenkomst kan men ook laten bekrachtigen door de rechter. Een door de rechter bekrachtigde overeenkomst noemt men een vonnis waardoor een uitvoerbare titel wordt bekomen.

INDIVIDUEEL GESPREK

Indien jij eraan denkt om een bemiddelingstraject op te starten, maar je wenst eerst bepaalde informatie te bekomen over jouw situatie; of je (ex-)partner is nog niet helemaal te vinden voor bemiddeling en je wil eerst wat info bekomen om hem of haar wat meer bekend te maken met het concept van bemiddeling; of er is een delicaat onderwerp dat je moeilijk ter sprake kan brengen in de bemiddeling,…
dan kan een INDIVIDUEEL GESPREK worden ingepland.

Dit kan zowel een eerste gesprek zijn of kan tijdens het bemiddelingstraject worden aangevraagd. Belangrijk is dat er steeds wordt bekeken hoe de inhoud van dit gesprek kan teruggekoppeld worden aan de andere partij. Dit om de transparantie van de bemiddeling en de meerzijdige partijdigheid van de bemiddelaar te waarborgen.

INFORMATIEF GESPREK

Indien je net hebt vernomen dat er zoiets als bemiddeling bestaat en je weet nog niet goed wat dit juist inhoudt; of je bent nog niet zeker of bemiddeling wel iets voor jullie is en of dit wel de beste keuze is in jullie specifieke situatie, dan kunnen jullie eerst een INFORMATIEF GESPREK aanvragen, ook wel trajectbemiddeling genoemd.  

Tijdens dit gesprek wordt bekeken of bemiddeling wel de juiste optie is voor jullie en of er nog andere wegen zijn die jullie kunnen bewandelen. Indien jullie na dit eerste gesprek willen kiezen voor bemiddeling, kan er een bemiddelingstraject worden opgestart.

Bemiddeling voor jou?

Indien u op één van deze vragen JA kan antwoorden, kunt u beroep doen op een bemiddelaar.

Over mij

Erkend bemiddelaar in familiezaken & Master in de criminologische wetenschappen

Sinds 2009 ben ik tewerkgesteld binnen de gerechtelijk opgelegde hulpverlening. Ik heb als sociotherapeute gewerkt tot 2013 en sindsdien ben ik in dienst bij CAW Limburg en werk ik binnen het team bezoekruimte-bemiddeling.
Hierdoor kom ik dagelijks in contact met complexe gezinssituaties waarbij kinderen betrokken zijn. Doordat ik dagelijks observeer wat de impact is van scheidingen en hoe moeilijk het voor kinderen is die betrokken zijn bij (echt)scheidingen waarin ouders de strijd met mekaar aangaan, geloof ik sterk in de kracht van bemiddeling !

Als persoon ben ik iemand die er geen doekjes om wind, ‘straight to the point’! Ook in bemiddelingen hou ik ervan om zeer duidelijk en direct te communiceren. Ik probeer mensen zo goed mogelijk te informeren zodat zij zelf een weloverwogen beslissing kunnen nemen. Als bemiddelaar doe ik voornamelijk beroep op het ‘gezond verstand’ van mensen. Door ouders zo goed mogelijk te informeren en oplossingsgericht te werken, wordt de focus gelegd op de gewenste situatie en op de eigen competenties om deze te verwezenlijken. Samen zoeken naar OPLOSSINGEN, in plaats van te focussen op het probleem!
Sinds 2015 ben ik als bemiddelaar erkend door de Federale Bemiddelingscommissie. Tevens ben ik lid van Uw Bemiddelaars, een vereniging van onafhankelijk erkende bemiddelaars. Wij willen via een zeer sterke betrokkenheid, onze cliënten op een professionele manier helpen om een duurzame oplossing uit te werken voor hun conflict.

Tarieven

De kostprijs van het bemiddelingsgesprek kan u hieronder terugvinden. Deze tarieven staan tevens vermeld in het protocol dat voorafgaand aan de bemiddeling dient overlopen te worden. De prijs is afhankelijk van de complexiteit van het dossier, de duur van de gesprekken en jullie specifieke wensen en verwachtingen. Zodat jullie niet voor verrassingen komen te staan, worden de kosten zo nauwkeurig mogelijk ingeschat tijdens het eerste contact.

 

 

Overeenkomst

De prijs is afhankelijk van de complexiteit en de duur van het opstellen van de overeenkomst. Deze varieert meestal van 300-600 euro (uitgezonderd zeer complexe dossiers). Dit bedrag wordt gedragen door beide partijen, elk voor de helft, tenzij anders afgesproken in de bemiddeling.

Verzoekschrift en samenstelling dossier

Er wordt een standaardkost aangerekend voor het opstellen van en indienen van het verzoekschrift aan de rechtbank en het samenstellen van het dossier. Dit is altijd van toepassing bij een scheidingsovereenkomst en enkel ingeval van homologatie van de ouderschapsovereenkomst!  

Ter Info! Dossierkost en rolrechtkost (kost voor de rechtbank)

De dossierkost en de kost van het rolrecht zijn kosten die rechtstreeks worden gestort aan de rechtbank zonder tussenkomst van de bemiddelaar. De rolrechtkost is bestemd om het dossier op de rol te laten zetten en gaat integraal naar de Familierechtbank. De dossierkosten bedragen 20 euro per dossier en de griffie- of rolrechtkosten bedragen 165 euro en worden betaald nadat het vonnis is uitgesproken. Ook deze kosten worden gedeeld door de beide partijen.
Indien uw zaak reeds hangende is bij de familierechtbank (blijvende saisine), vervallen deze rolrechtkosten.

Waar kan u mij vinden

Acaciastraat 113
3500 HASSELT

gratis parkeerplaats voor de deur 

Max. 2u. met blauwe parkeerschijf tss. 9u en 21u

Via onderstaande knop “maak een afspraak” kunt u de beschikbare data en tijdstippen terugvinden om een gesprek te reserveren.

Indien u een bemiddelingsgesprek wenst, kunt u via de knop “afspraak maken” een reservatie maken voor een ouderschaps- of scheidingsbemiddeling. Indien u eerst graag een informatief gesprek wenst, samen met uw (ex-)partner, of u wenst graag een keer alleen op gesprek te komen om een antwoord op uw vragen te krijgen, kunt u dit eveneens via deze weg aanvragen.

Indien u dringende praktische vragen heeft, kunt u eveneens contact opnemen via mail info@anboesmans.be of via het GSM mummer 0473 65 21 03.  Inhoudelijke vragen kunnen niet via deze weg worden gesteld. Er kan geen eenzijdige communicatie plaatsvinden over inhoudelijke zaken die u aanbelangen. Dit om de meerzijdige partijdigheid van de bemiddelaar en de vertrouwensrelatie tussen de bemiddelaar en alle betrokken partijen te waarborgen.

"An Boesmans, bemiddeling zonder omwegen."