Bemiddeling te Hasselt, Limburg.

Beste,

Omwille van zwangerschapsverlof zal ik de komende tijd geen nieuwe dossiers meer opstarten.
Vanaf december 2019 kan u via de website nieuwe afspraken inplannen.
Bedankt voor uw begrip!

Vriendelijke groet,
An Boesmans

Domeinen

SCHEIDINGSBEMIDDELING.

Bij een SCHEIDINGSBEMIDDELING is het de bedoeling dat over alle onderdelen van de vermogensrechtelijke en familierechtelijke overeenkomst een akkoord wordt bereikt. Vervolgens wordt er een verzoekschrift ingediend bij de Familierechtbank om een Echtscheiding met Onderlinge Toestemming te bekomen.

OUDERSCHAPSBEMIDDELING.

Bij een OUDERSCHAPSBEMIDDELING worden er afspraken gemaakt rond het gezag, de verblijfsregeling, de kostenregeling, de onderhoudsbijdrage ed. van de kinderen. Deze overeenkomst kan men ook laten bekrachtigen door de rechter. Een door de rechter bekrachtigde overeenkomst noemt men een vonnis waardoor een uitvoerbare titel wordt bekomen.

Bemiddelen voor jou?

 • Denkt u eraan om te scheiden en wenst u alle zaken betreffende de woning, de lening, de inboedel, ed. te verdelen in onderling akkoord?
 • Wilt u eveneens een ouderschapsplan opmaken met uw (ex)-partner om het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de kosten van de kinderen zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van alle betrokkenen?
 • Bent u al een tijdje gescheiden en wilt u samen met de andere ouder afspraken maken over de opvoeding van jullie kinderen en de eventuele kosten- en verblijfsregeling herbekijken?

  Indien u op één van deze vragen JA kan antwoorden, kunt u beroep doen op een bemiddelaar.

OVER MIJ

Erkend bemiddelaar in familiezaken & Master in de criminologische wetenschappen

Sinds 2009 ben ik tewerkgesteld binnen de gerechtelijk opgelegde hulpverlening. Ik heb als sociotherapeute gewerkt tot 2013 en sindsdien ben ik in dienst bij CAW Limburg en werk ik binnen het team bezoekruimte-bemiddeling.
Hierdoor kom ik dagelijks in contact met complexe gezinssituaties waarbij kinderen betrokken zijn. Doordat ik dagelijks observeer wat de impact is van scheidingen en hoe moeilijk het voor kinderen is die betrokken zijn bij (echt)scheidingen waarin ouders de strijd met mekaar aangaan, geloof ik sterk in de kracht van bemiddeling!

Als persoon ben ik iemand die er geen doekjes om wind, ‘straight to the point’! Ook in bemiddelingen hou ik ervan om zeer duidelijk en direct te communiceren. Ik probeer mensen zo goed mogelijk te informeren zodat zij zelf een weloverwogen beslissing kunnen nemen. Als bemiddelaar doe ik voornamelijk beroep op het ‘gezond verstand’ van mensen. Door ouders zo goed mogelijk te informeren en oplossingsgericht te werken, wordt de focus gelegd op de gewenste situatie en op de eigen competenties om deze te verwezenlijken. Samen zoeken naar OPLOSSINGEN, in plaats van te focussen op het probleem!

Sinds 2015 ben ik als bemiddelaar erkend door de Federale Bemiddelingscommissie. Tevens ben ik lid van Uw Bemiddelaars, een vereniging van onafhankelijke erkende bemiddelaars. Wij willen via een zeer sterke betrokkenheid, onze cliënten op een professionele manier helpen om een duurzame oplossing uit te werken voor hun conflict.

An Boesmans

TARIEVEN

De kosten worden tijdens het eerste gesprek overeengekomen. Deze staan tevens vermeld in het protocol dat voorafgaand aan de bemiddeling dient overlopen te worden. De prijs is afhankelijk van de complexiteit van het dossier, de duur van de gesprekken en jullie specifieke wensen en verwachtingen. Zodat jullie niet voor verrassingen komen te staan, worden de kosten zo nauwkeurig mogelijk ingeschat tijdens het eerste contact.

 • Individueel gesprek

  €50
  Een individueel gesprek duurt 45'
 • Bemiddelingsgesprek

  €50
  Een gezamenlijk gesprek duurt 60' - 75' (prijs is per persoon)
 • Overeenkomst

  €50
  Afhankelijk van de complexiteit van de overeenkomst, varieert de duur van min. 3 tot max. 6 uur (prijs per persoon per uur)
 • Verzoekschrift en samenstelling dossier

  €50
  Een standaardkost van 100 euro (50 per persoon) voor het opstellen en indienen van een verzoekschrift aan de rechtbank en het samenstellen van het dossier. Dit is enkel ingeval van homologatie van de overeenkomst!

Dossierkost en rolrechtkost (kost voor de rechtbank)

De dossierkost en de kost van het rolrecht zijn kosten die rechtstreeks worden gestort aan de rechtbank zonder tussenkomst van de bemiddelaar. De rolrechtkost is bestemd om het dossier op de rol te laten zetten en gaat integraal naar de Familierechtbank. De dossierkosten bedragen 40 euro per dossier en de griffie- of rolrechtkosten bedragen 165 euro en worden betaald nadat het vonnis is uitgesproken. Ook deze kosten worden gedeeld door de beide partijen.
Indien uw zaak reeds hangende is bij de familierechtbank (blijvende saisine), vervallen deze rolrechtkosten. 

BEREIKBAARHEID

Enkel op afspraak! Gesprekken worden in overleg met alle partijen vastgelegd. Deze kunnen ook plaatsvinden tijdens de avonduren en in het weekend.

Acaciastraat 113, 3500 HASSELT

(gratis parkeerplaats voor de deur) 

0473 65 21 03 

info@anboesmans.be

 

TOP