Parallel solo-ouderschap & bemiddeling

Als bemiddelaar heb je het zeker en vast wel meegemaakt: ouders gaan naar de rechtbank om een juridische procedure op te starten om een regeling te treffen over hun kind. Vervolgens wordt door de familierechter gerechtelijke bemiddeling opgelegd en worden partijen quasi ‘gedwongen’ om bemiddeling een kans te geven en een ouderschapsplan uit te werken voor hun kind. Zij moeten samenwerken als ouders in het belang van hun zoon of dochter.

De rol van advocaten in de bemiddeling

Er zijn heel wat verschillende meningen binnen het werkveld over de aanwezigheid van advocaten in het bemiddelingstraject en of er zoiets nodig is als een ‘pre-installatievergadering’. Wat houdt het begrip in? Een pre-installatievergadering is een voorbereidend gesprek dat enkel plaatsvindt tussen de bemiddelaar en de advocaten. Het gesprek gaat vooraf aan de eigenlijke start van […]

Het Groeipakket: het nieuwe kinderbijslagsysteem

De kinderbijslag is een maandelijkse bijdrage in de kosten voor de opvoeding van een kind. Sinds 1 januari 2019 is een nieuw kinderbijslagsysteem in werking getreden: ‘het Groeipakket’! Voor wie? Elk kind dat geboren wordt voor 1 januari 2019 blijft kinderbijslag krijgen volgens het huidige kinderbijslagsysteem, waarbij de rang- en leeftijdstoeslag van toepassing is. Elk kind […]

De modernisering van het huwelijks- en erfrecht

Heel wat vernieuwingen hebben plaatsgevonden in de nazomer van 2018. De modernisering van het huwelijksvermogensrecht is een feit! De drie huidige stelsels blijven behouden, maar binnen elk stelsel worden er aantal veranderingen aangebracht waardoor gehuwden beter beschermd worden ingeval van een echtscheiding. Bij overlijden van één van de echtgenoten worden tevens meer rechten toegekend aan […]

Vermijd een rechtszaak, kies voor bemiddeling!

Een geschil uitvechten voor de rechtbank kost tijd en geld. Aan de eindmeet zijn er alleen winnaars en verliezers. Een nieuwe wet moet een evenwichtig onderhandelde oplossing, met een bemiddelaar, populairder maken. Geen winnaar of verliezer meer in rechtbank dankzij bemiddelaar! Ruzie met uw buurman over het onderhoud van de scheidingshaag, een discussie over de […]