Het Groeipakket: het nieuwe kinderbijslagsysteem

De kinderbijslag is een maandelijkse bijdrage in de kosten voor de opvoeding van een kind. Sinds 1 januari 2019 is een nieuw kinderbijslagsysteem in werking getreden: ‘het Groeipakket’!

Voor wie?

Elk kind dat geboren wordt voor 1 januari 2019 blijft kinderbijslag krijgen volgens het huidige kinderbijslagsysteem, waarbij de rang- en leeftijdstoeslag van toepassing is.

Elk kind geboren vanaf 1 januari 2019 krijgt het Groeipakket.

 

Wat houdt het in?

Het Groeipakket kan bestaan uit verschillende bedragen:

  • Het startbedrag is een éénmalig bedrag van 1.100 euro dat elk kind ontvangt bij zijn geboorte of adoptie.
  • Het basisbedrag dat elk kind maandelijks ontvangt, bedraagt 160 euro.
  • Het bedrag van de schoolbonus is afhankelijk van de leeftijd en wordt in de maand augustus uitgekeerd.
  • Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Zij kunnen ook recht hebben op een zorgtoeslag, een sociale toeslag, een participatietoeslag, een kinderopvangtoeslag, een kleutertoeslag en/of een schooltoeslag.

Wat verandert er?

Elk kind dat geboren werd voor 1 januari 2019 blijft dezelfde basisbedragen ontvangen als in het oude kinderbijslagsysteem, op basis van rang en leeftijd. Deze kinderen kunnen echter wel meteen genieten van de schoolbonus, de kinderopvangtoeslag, de kleutertoeslag en de schooltoeslag uit het Groeipakket. Voor wie al een zorgtoeslag of een sociale toeslag kreeg, blijven de bedragen uit de oude regeling geldig.

Elk kind geboren vanaf 1 januari 2019 krijgt onmiddellijk het volledige Groeipakket. Kinderen die vanaf 1 april werden verwekt en dus 9 maanden later geboren werden, in januari 2019, zullen onder het nieuwe kinderbijslagsysteem vallen. Dat maakt dat er in één gezin zowel kinderen kunnen zijn die bedragen ontvangen volgens het oude systeem als kinderen die het volledige Groeipakket krijgen.

Het grote verschil tussen de 2 systemen is dat men in de vorige kindergeldregeling een groter bedrag ontving, als men meer kinderen kreeg: bvb. voor het eerste kind 92 euro, voor het tweede kind 170 euro en zo verder in stijgende lijn. Daarenboven namen de bedragen toe, naarmate de kinderen ouder werden, de zogenaamde leeftijdsbijslagen. In de nieuwe kindergeldregeling daarentegen ontvangt men een vast bedrag per kind van 160 euro per maand. De bedragen verhogen niet per kind en daarom zal de nieuwe regeling voordeliger zijn voor gezinnen met 1 kind, want het eerste kind krijgt meer geld dan in de oude regeling.

Combinatiegezinnen

Zoals eerder vermeld, kunnen er gezinnen zijn waar zowel kinderen zijn die bedragen ontvangen volgens het oude systeem als kinderen die vallen binnen het nieuwe systeem, namelijk gezinnen die al een kind hadden en er nog één bijkrijgen vanaf 2019. Zij zullen het oude en nieuwe systeem van kinderbijslag combineren en worden daarom  combinatiegezinnen genoemd.

Ter verduidelijking: gezinnen die een kind hebben dat voor 2019 werd geboren, ontvangen een bedrag van 92 euro volgens het oude systeem, terwijl dit 160 euro is in het nieuwe systeem. Voor een 2de kind dat vanaf 2019 is geboren, zal het gezin recht hebben op 160 euro volgens het nieuwe systeem, hoewel ze volgens het oude systeem een bedrag van 170 euro + leeftijdsbijslagen zouden krijgen. Dus vallen zij in beide gevallen uit de boot en ondervinden zij enkel nadelen aan de hervorming van het kinderbijslagsysteem.

Echter omwille van sociale correcties, dit zijn sociale toeslagen voor gezinnen in functie van hun inkomen, kunnen veel gezinnen toch nog deels meegenieten van de voordelen van het Groeipakket.

Wie betaalt het uit?

Sinds 1 januari 2019 kan het Groeipakket aangevraagd worden bij één van de 5 uitbetalers van het Groeipakket. Dit zijn de vroegere kinderbijslagfondsen.

Indien:

  • men vanaf 1 januari 2019 een kind krijgt, kan men meteen zelf de uitbetaler van het Groeipakket kiezen.
  • men al kinderbijslag ontving voor 1 januari 2019 en men kiest een andere uitbetaler, dan betekent dit dat alle kinderen dan bij diezelfde uitbetaler aangesloten zijn.
  • men zelf geen keuze maakt, wordt het kind automatisch aangesloten bij Fons zodra het geboren is. Fons is het vroegere Famifed voor kinderbijslag in Vlaanderen en is de uitbetaler van de Vlaamse overheid. Als men bij Fons aangesloten wordt, kan men al na 3 maanden kiezen om van uitbetaler te veranderen.
  • men reeds kinderbijslag ontvangt, maar geen kinderen meer krijgt na 1 januari 2019 dan kan men pas vanaf 1 januari 2020 veranderen van kinderbijslagfonds. Het kinderbijslagdossier zal automatisch overgaan naar één van de 5 nieuwe uitbetalers.

Kort samengevat:

Vanaf 2019 krijgen voornamelijk “nieuwe ouders” die hun eerste kind krijgen een betere financiële ondersteuning dan voorheen. Grotere gezinnen lijken nu afgestraft te worden, maar gezinnen met een laag inkomen krijgen tevens extra ondersteuning  van de overheid door het uitreiken van bepaalde toeslagen!

(Bron: www.vrt.be en www.tijd.be)

Deel dit blogbericht

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Meer blogberichten

Wij gaan er even tussenuit!

Aangezien wij zijn verhuisd en onze nieuwe locatie nog onder constructie is, kunnen er voorlopig helaas geen bemiddelingsgesprekken meer worden ingepland. 

Graag verwijs ik u door naar een van mijn erkende collega bemiddelaars via de lijst van de Federale Bemiddelingscommissie  op www.fbc-cfm.be