An Boesmans Bemiddeling
Acaciastraat 113
3500 Hasselt
0507.589.419

info@anboesmans.be

Alle informatie op de website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens dienen te worden verstrekt. Indien de gebruiker gebruik wil maken van het reservatieformulier, wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens in te vullen die noodzakelijk zijn om meer informatie te bekomen of om een afspraak te maken. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden voor deze specifieke doeleinden en worden dus niet doorgegeven aan derden.

Wanneer de gebruiker de eerste keer op gesprek komt, wordt er een bemiddelingsprotocol overlopen en ondertekend. Dan worden er aan de gebruiker meerdere persoonsgegevens gevraagd en wordt er aan de gebruiker uitdrukkelijk toestemming gevraagd om deze gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren.

Welke gegevens worden bewaard en gedurende welke termijn?

Indien de gebruiker via het reservatieformulier op de website contact opneemt, worden volgende gegevens opgeslaan: naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden verzonden naar het e-mailadres info@anboesmans.be om zodoende contact op te nemen met de gebruiker.

Wanneer het dossier afgerond is, stopgezet wordt of wanneer blijkt dat een dossier niet wordt opgestart, worden deze mails definitief verwijderd na 1 jaar.

Indien de gebruiker de eerste keer op gesprek komt en het bemiddelingsprotocol ondertekent, dan worden volgende gegevens bevraagd en bewaard: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en rijksregisternummer. Deze gegevens worden bewaard in het dossier van de gebruiker, dat uiterlijk 2 jaar na afsluiting van het dossier wordt verwijderd. Alle documenten in dat dossier worden versnipperd om de privacy te garanderen.

Tevens wordt ook een online dossier geopend per gebruiker, dat wordt bewaard op google drive en wordt uiterlijk 2 jaar na afsluiting van het dossier verwijderd.

Wat met inzage, aanpassing en verwijdering?

De gebruiker beschikt over het recht tot inzage in zijn dossier, aanpassing en/aanvulling en het recht tot verwijdering van persoonlijke gegevens.

Wanneer de gebruiker verzoekt tot inzage in zijn dossier, wordt binnen de maand een afspraak gemaakt om het dossier in te kijken en kan de gebruiker zijn gegevens aanvullen en/of aanpassen (uitgezonderd een getekend document of overeenkomst).

Indien de gebruiker gebruik wenst te maken van deze rechten, vragen wij ons een e-mail te versturen naar info@anboesmans.be. Wij gaan vervolgens onmiddellijk aan de slag om het nodige te doen. Om ervoor te zorgen dat niet zomaar iedereen gegevens kan opvragen, vragen wij de gebruiker om een persoonlijk contact om diens gegevens te komen inkijken.

Wat met zogenaamde ‘cookies’?

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van de computer of mobiel apparaat geplaatst worden en dit enkel en alleen om onze website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

Een internetbrowser laat toe dat het gebruik van cookies verhinderd wordt door de gebruiker, dat deze een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf verwijderd worden.

Vragen of klachten?

Indien je hieromtrent vragen of klachten hebt, gelieve ons te contacteren via info@anboesmans.be

Je hebt altijd ook het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, nl. GBA (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/). De opdracht van de Autoriteit is toezien op de naleving van de grondbeginselen van de bescherming van persoonsgegevens. De Autoriteit is een federale instelling met rechtspersoonlijkheid.